Zanim komunikacją miejską zawładnęły takie TRAMWAJE, jakie znamy dzisiaj, ulicami miast kursowały tramwaje konne. Te jednak wprowadzono dopiero na początku XX w. Prototypem tramwaju konnego był właśnie OMNIBUS. Był to duży, kryty pojazd wieloosobowy, zaprzęgany w dwa lub cztery konie, kursujący po wyznaczonych trasach w dużych miastach i przeznaczony do obsługi komunikacji publicznej. Pierwsze OMNIBUSY wprowadzono w Paryżu już w XVII w. W Warszawie natomiast pojawiły się w tym samym roku, w którym ukazało się w Wilnie pierwsze wydanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, czyli w 1822. Ponieważ słowo OMNIBUS oznacza z łaciny ‘dla wszystkich’, wyrazu tego zaczęto używać również na określenie łazienki ogólnej, przeznaczonej dla wielu osób (do dziś znajdziemy takie w starych kamienicach), a także – nieco ironicznie – w odniesieniu do kogoś, kto zna się na wszystkim, ale niekoniecznie dobrze. Z czasem odcień ironiczny zanikł, przekształcając się w żartobliwy, a samo znaczenie straciło element „niedouczenia” i we współczesnych słownikach OMNIBUS – osoba – to po prostu ‘człowiek mający dużo wiadomości z różnych dziedzin; specjalista od wszystkiego’.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; S Wil; USJP; NEP PWN]