MAJ ZIELENIĄ UMAJONY
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
MAIĆ, czyli ‘zdobić zielonymi gałązkami lub kwiatami’, i UMAJAĆ – o roślinach: ‘zielenić się’, o ludziach: ‘zdobić coś kwiatami, gałązkami’, a przenośnie ‘pięknie przystrajać, upiększać’, to słowa pochodzące nie tyle od samej nazwy miesiąca, ile od wyrazu MAIK, inaczej: maj, majak, gaik, nowe latko ‘zielona gałąź lub drzewko, niekiedy wieniec, przybrane kolorowymi ozdobami i obnoszone po wsi podczas witania wiosny’. Sam maik jednak nazwę swoją zawdzięcza już bezpośrednio majowi, który spośród wszystkich miesięcy najbardziej się ze świeżą zielenią kojarzy.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor; ESJP]