Czy KORONKA tekstylna ma coś wspólnego z KORONKĄ kościelną albo z KORONĄ królewską? Tak, to ta sama rodzina wyrazowa! Wyraz KORONA w znaczeniu ‘symbol władzy królewskiej w postaci bogato zdobionej obręczy wkładanej na głowę’ pochodzi bezpośrednio z łaciny, w której słowo corona oznaczało przede wszystkim ‘wieniec’. KORONKA to zdrobnienie słowa KORONA – KORONKA to pierwotnie „taka mała lub mniej ważna korona”. KORONKĄ nazywano więc najpierw ozdobny wieniec na głowie strojnej panny, zwłaszcza panny młodej. Wieniec mógł występować w „wersji kwiatowej” lub w „wersji tekstylnej”. Ten ostatni był bogato zdobiony, wyszywany, a w najkosztowniejszej postaci (oczywiście w zależności od regionu) przyjmował postać misternie wykonanej, cennej, usztywnionej krochmalem KORONKI – stąd też KORONKA jako rodzaj tkaniny lub plecionki. KORONKA jako słowo należące do słownictwa kościelnego najpierw używane jest w znaczeniu ‘różaniec’ (wieniec z paciorków – mały wieniec, a więc KORONKA), później ‘rodzaj modlitwy’ (modlitwa odmawiana na KORONCE – z przesuwaniem w palcach paciorków).
Źródło: [SJP PWN; NSPP; WSPP; SJP Dor; USJP; ESJP, I, 788; SEJP Bor, 250]