KIRKUT albo KIERKUT, dawniej KIERKOT, to ‘cmentarz żydowski’. Wyraz ten nie ma obecnie żadnego nacechowania ani stylistycznego, ani emotywnego, można go używać w każdym tekście, jest poprawny i neutralny. Nie zawsze jednak tak było. Jego źródłosłowem jest bowiem zdecydowanie obraźliwe, pogardliwe, dawne dialektalne określenie niemieckie Kirchkot, będące przeróbką neutralnej nazwy Kirchhof ‘cmentarz’ (zamiana członu hof ‘podwórze, dziedziniec’ na kot ‘błoto’ sprawiała, że słowo brzmiało urągliwie). MIZAR to po prostu ‘cmentarz muzułmański’. To określenie pozbawione jakichkolwiek konotacji, neutralne stylistycznie i poprawne. Cmentarze należące do społeczności innych wyznań nie mają w polszczyźnie osobnych nazw.
Źródło: [ESJP, I, 680; USJP; SJP PWN; NEP PWN; NSPP; SO PWN]