KANAR
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Co ma wspólnego potoczne i nieprzychylne określenie kontrolera biletów w środkach komunikacji publicznej z ptaszkiem hodowanym w domach? Nie o cudne kanarkowe trele chodzi, lecz o barwę piórek kanarka: KANAR to określenie jeszcze przedwojenne, z czasów, kiedy kontrolerzy biletów nosili czapki z żółtym otokiem. To właśnie od koloru otoka zwano ich najpierw KANARKAMI, a później już tylko KANARAMI (jako że zgrubienie niesie większy ładunek emocjonalny). W międzywojniu KANARKAMI nazywano również żołnierzy żandarmerii wojskowej – również od cytrynowych otoczków na czapkach.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; PJ PWN; SGWXIX]