Nazwa NIEMIEC to z etymologicznego punktu widzenia wyraz podobny do nazwy SŁOWIANIN. Znaczna część historyków języka opowiada się za tezą, że słowo NIEMIEC pochodzi od przymiotnika NIEMY, a nazwa SŁOWIANIN – od rzeczownika SŁOWO. Jednak takie pochodzenie nie oznacza, że dla naszych przodków Niemcy byli narodem w ogóle się nieodzywającym, a Słowianie – wręcz przeciwnie – gadatliwym czy też jedynym zdolnym władać słowem. Nazwy Niemiec i Słowianin są najprawdopodobniej nazwami o charakterze przezwisk – Niemiec był dla naszych przodków niemy, bo nie umiał gadać po naszemu, czyli mówił niezrozumiale, mamrotał, Słowianin natomiast był postrzegany jako ten, który nie umie władać słowem, czyli nie umie lub nie chce gadać, jest mrukiem. Jest to oczywiście tylko jedna z hipotez, w źródłach możemy też spotkać się z propozycjami historycznojęzykowymi.
Źródło: [SEJP Bor]