BOSE BUTY
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Dawniej BOSY mógł być nie tylko człowiek. Jeszcze sto lat temu o niepodkutym koniu mówiono BOSY KOŃ. Nieokute (niezabezpieczone metalowymi obręczami) koła u wozu nazywano BOSYMI KOŁAMI, a wóz na takich kołach był BOSYM WOZEM. Mogły być też BOSE SANIE, zwane inaczej BOSAKIEM. BOSAKIEM nazywano także człowieka chodzącego boso, a BOSAKAMI – buty do wzuwania na bose stopy. Takie właśnie BOSAKI, przypominające nieco sandały – określano mianem BOSYCH BUTÓW. Dzisiaj nie znamy już ani bosaków, ani bosych butów, a o boso chodzącym człowieku mówimy po prostu bosy lub bosonogi, a nie bosak, ale przetrwało określenie NA BOSAKA, czyli ‘boso; gołymi stopami’.
Źródło: [SJP Dor]