Botanika wyróżnia BORÓWKĘ CZARNĄ (łac. Vaccinium myrtillus) i BORÓWKĘ BRUSZNICĘ (łac. Vaccinium vitis-idaea), a także kilka innych gatunków i podgatunków mających w nazwie człon BORÓWKA. Roślina i owoce Vaccinium myrtillus w polszczyźnie ogólnej i na Mazowszu (częściowo także w północnej Polsce) noszą nazwę: CZARNA JAGODA, w polszczyźnie regionalnej: w Małopolsce: BORÓWKA, w innych regionach: CZERNICA, JAGODZINA. Roślina i owoce Vaccinium vitis-idaea w polszczyźnie ogólnej i na Mazowszu (a także w północnej Polsce) nazywają się: BORÓWKA, w polszczyźnie regionalnej (gł. Małopolska): BRUSZNICA lub BRUSZNICE, a w różnych gwarach: BOROWNIK, GOGODZA, GRUSZPAN.
Źródło: [NEP PWN]