Tożsamości narodowe – europejska uniwersalność. Muzyka i życie muzyczne w Europie Środkowo-Wschodniej (1918-2018)

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich - Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 32
Pt. 30 listopada — Sob. 1 grudnia 2018 r.

"National identities – European universality: Music and Musical Life in Central-Eastern Europe (1918–2018)"
International conference in musicology*

*The conference will be held in Polish and English with simultaneous translation provided.
Obrady konferencji w języku polskim i angielskim z symultanicznym tłumaczeniem.

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

Tożsamości narodowe – europejska uniwersalność. Muzyka i życie muzyczne w Europie Środkowo-Wschodniej (1918-2018)
Fot. Pexels / CC0 Creative Commons

W dniach 30 listopada – 1 grudnia br., w ramach Festiwalu EUFONIE, odbędzie się międzynarodowa konferencja muzykologiczna pt. Tożsamości narodowe – europejska uniwersalność. Muzyka i życie muzyczne w Europie Środkowo-Wschodniej (1918-2018).

O konferencji

I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE to nie tylko seria wyjątkowych koncertów. Bogaty program artystyczny, obfitujący w kooperacje twórców i wykonawców z naszego regionu, jest uzupełniony o konferencję muzykologiczną organizowaną przez Związek Kompozytorów Polskich, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowe Centrum Kultury.

Konferencja Tożsamości narodowe – europejska uniwersalność. Muzyka i życie muzyczne w Europie Środkowo-Wschodniej (1918-2018) to okazja dla melomanów, teoretyków i praktyków muzyki oraz wszystkich zainteresowanych do wysłuchania wystąpień znakomitych prelegentów i przekonania się jak muzyka łączy narody, jak historia wpływa na muzykę i jak muzyka wpływa na budowanie się tożsamości narodowej.

Zastanowimy się m.in. nad tym, czy w twórczości kompozytorów Europy Środkowo-Wschodniej pochodzących z okresu, kiedy wiele państw z naszego regionu odzyskiwało niepodległość, przeważają tradycje narodowe i inspiracje folklorystyczne, czy też europejski uniwersalizm; na ile muzyka była polem do budowania narodowej tożsamości jej odbiorców; czy jest możliwe uchwycenie podobieństw w strategiach budowania tożsamości muzycznych różnych krajów regionu Europy Środkowej oraz określenia ich miejsca w kulturze europejskiej.

Eksperci będą skupiać się na tych i wielu innych kwestiach związanych z twórczością kompozytorów naszego regionu. Od Szymanowskiego i innych młodopolskich twórców, przez Leoša Janáčka i jego wpływu na tożsamość narodową i regionalną Czechów oraz wykładu o modernistycznej twórczości litewskiej, aż po rolę Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej obecnie.

Eksperci

Znakomici specjaliści w dziedzinie muzykologii, którzy uświetnią konferencję to m.in.: prof. dr hab. Zbigniew Skowron – dyrektor Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Oľga Smetanová – dyrektorka Centrum Muzyki Słowacji, Mieczysław Kominek – prezes Związku Kompozytorów Polskich, Lóránt Péteri z Budapesztańskiej Akademii im. Franciszka Liszta czy Oskar Łapeta – autor książki Historia Muzyki.

Konferencja zostanie zainaugurowana przez wykład dr hab. Mirosława Filipowicza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Koncert fortepianowy

Podczas konferencji goście będą mieli przyjemność wysłuchać koncertu fortepianowego w wykonaniu Zoltána Fejérvári z Węgier, który zagra 15 węgierskich pieśni chłopskichSuite op.14 Béli Bartóka, Po zarostlém chodníčku (On an Overgrown Path) Leoša Janáčka oraz Marosszéki táncok (Dances of Marosszék) Zoltána Kodály.


Komitet Programowy / Programme Committee:

dr Beata Bolesławska-Lewandowska
dr Mieczysław Kominek
dr hab. Iwona Lindstedt


Organizatorzy / Organisers:

Związek Kompozytorów Polskich
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Narodowe Centrum Kultury


Więcej informacji: zkp.org.pl