O festiwalu

III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie

20-28 listopada 2020 r.

Eufonie to festiwal muzyczny odwołujący się do tradycji wspólnoty regionalnej większości krajów określanych dzisiaj jako Europa Środkowo-Wschodnia, rozciągająca się od Bałkanów, poprzez Rumunię i Austrię, kraje Grupy Wyszehradzkiej, Ukrainę i Białoruś, po kraje bałtyckie, poszerzana niekiedy o Skandynawię. Obszar ten to fascynujący tygiel ścierających się wpływów Wschodu i Zachodu, kipiący energią kulturową, która nieraz określała tożsamość narodów bez własnych państw.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie skupiona będzie wokół okresu Romantyzmu, w którym, oprócz nowych form i gatunków, jakże istotne było zainteresowanie przez kompozytorów rodzimym folklorem. Ukierunkowanie na dziedzictwo kultury tradycyjnej poszczególnych krajów najsilniej uwidoczniło się w twórczości przedstawicieli tzw. szkół narodowych. Byli to kompozytorzy, w których muzyce odzwierciedlała się tożsamość narodowa poprzez odwołania do wydarzeń historycznych czy też wątków ludowych.

Usłyszymy między innymi kompozycje fińskiego kompozytora Jana Sibeliusa, Norwega Edwarda Griega zwanego „Chopinem Północy”, Węgra Franciszka Liszta, ponadto czeskich komozytorów Antonína DvořákaBedřicha Smetany.

Do udziału w tegorocznej edycji Festiwalu zaprosiliśmy takie zespoły jak: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Sinfonia Varsovia, Orkiestra Filharmonii Narodowej oraz orkiestry z Estonii, Białorusi i Czech, a także Chór Radia Łotewskiego.

www.eufonie.pl