Kultury umiaru – przedłużenie naboru tekstów do „Kultury Współczesnej”

Date of publication: 29.09.2021
Średni czas czytania 3 minutes
print

Nabór tekstów do numeru 1/2022: „Kultury umiaru” zostaje przedłużony do 10 października. Zachęcamy do przesyłania artykułów związanych z tą tematyką.

zielone krzesło na tle białej ściany
Fot. Paula Schmidt / Pexels

„Nigdy nie potrzebowaliśmy kultury ograniczeń tak bardzo, jak dziś” – pisze w książce Limits: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care badacz z nurtu ekonomii ekologicznej i popularyzator idei dewzrostu (degrowth) Giorgos Kallis. Kryzys klimatyczno-ekologiczny, u źródeł którego stoi system gospodarczy oparty na wzroście produkcji i konsumpcji, skłania do poszukiwania alternatywnych modeli życia społecznego. Potrzebujemy głębokich przemian w sposobie organizacji życia i gospodarek – szczególnie w państwach globalnej Północy. Konieczny jest też namysł nad wartościami nadającymi kierunek tym zmianom. Jedną z takich wartości jest umiar, rozumiany nie jako wymuszone zewnętrznymi okolicznościami i doświadczane jako deprywacja wyrzeczenie, ale jako życie w dobrostanie i równowadze z otaczającym środowiskiem, „życie użyteczne i szczęśliwe w ramach ustanowionych granic”, by przywołać znów Kallisa. Naszym celem jest przyjrzenie się tej problematyce w kontekście historii kultury polskiej. Zamierzamy prześledzić istniejące w przeszłości oraz nam współczesne praktyki, społeczności i systemy etyczne zbudowane wokół umiaru, samowystarczalności i dobrego życia w harmonii z przyrodą. Zarazem istotne jest dla nas rozpoznanie braku umiaru, nieumiarkowania lub umiaru będącego wynikiem przymusu, jako zjawisk stale powracających w historii kultury polskiej.


CFP: do 10 października 2021 r.

Zapraszamy do nadsyłania gotowych tekstów
(nie dłuższych niż 40 tys. znaków) na adres: kwartalnik@nck.pl.
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem,
w razie braku potwierdzenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 21 00 195.


Wytyczne dotyczące formatowania tekstów i przygotowania przypisów można znaleźć w zakładce Dla autorów.