Opolska podróż w czasie

Date of publication: 11.06.2019
Średni czas czytania 9 minutes
print

Wizyta studyjna programu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś Masters” na Opolszczyźnie już za nami. Animatorzy z dziesięciu instytucji kultury z całego kraju gościli na Opolszczyźnie, w Dobrodzieniu oraz w Popielowie. Domy kultury z obu tych miejscowości brały udział w programie „Zaproś nas do siebie” w 2018 roku, a teraz współorganizowały wizytę studyjną dla pokrewnych placówek.

Zaprosiliśmy naszych gości do przyjazdu do Opola, żeby pokazać im cząstkę naszej śląskiej tradycji. Najlepiej było to widoczne w Kamienicy Czynszowej, która jest oddziałem Muzeum Śląska Opolskiego. Wędrując po jej piętrach przenosiliśmy się niejako w czasie, obserwując zmieniający się wystrój domu śląskiego i odmienności regionalne związane z miejscowymi tradycjami. Przywitani zostaliśmy natomiast przez gospodarzy Muzeum w jego innym oddziale – Muzeum Jana Cybisa, które niedawno otrzymało nowoczesną siedzibę na zgromadzone dzieła malarskie.

Po tej dawce wstępnej wiedzy wybraliśmy się z naszymi gośćmi do Dobrodzienia, gdzie staraliśmy się pokazać kolejne odcienie naszego lokalnego dziedzictwa. Dobrodzień to miasto stolarzy z ponad 200-letnią tradycją rzemieślniczą i z setką zakładów stolarskich działających na terenie gminy. Stolarstwo oraz fakt, że przed 1945 rokiem miasto znajdowało się w granicach państwa niemieckiego i od zawsze zamieszkiwali go Ślązacy stanowią o naszym dziedzictwie kulturowym. Taki Dobrodzień staraliśmy się pokazać animatorom.

Po przywitaniu przez wszystkich pracowników Domu Kultury naszych gości wyruszyliśmy na zwiedzanie i poznawanie placówki. Dzieliśmy się pomysłami na pracę codzienną, na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, na wykorzystywanie przestrzeni, którą posiadamy… Po zakończeniu zwiedzania świeżo wyremontowanej sali widowiskowej przeszliśmy do Muzeum Regionalnego, które znajduje się w strukturach Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Zwiedzanie odbyło się w sposób, który wykorzystujemy na co dzień w pracy z dziećmi i młodzież, a nawet z dorosłymi – w towarzystwie postaci historycznej w kostiumie – Królowej Caroli Wettin von Sachsen. To jedna z nielicznych postaci kobiecych w niezwykłej historii miasta, a obecnie bardzo mało znana wśród mieszkańców. Używanie kostiumu i organizowanie różnych akcji wokół tej postaci pomaga w rozpowszechnianiu wiedzy na jej temat.

Z Muzeum czyli z przeszłości, przenieśliśmy się w przyszłość czyli do nowoczesnego budynku niezwykłego salonu meblowego o nazwie „Dobroteka”. Jego niezwykłość polega na wielofunkcyjności bo jest to sklep, ale z przestrzeniami warsztatowymi, wernisażowymi, jest również przestrzeń audytoryjna oraz kawiarnia i salonik historyczny. Zaplanowane warsztaty robienia ramek z drewna poświęciliśmy na rozmowy o współpracy między obiema placówkami i naszych pomysłach na wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Na zakończenie dnia goście odwiedzili pałac dworski w zabytkowym parku, który jest dziś hotelem i restauracją. Na terenie parku znajduje się pomnik o niezwykłej historii mocno połączony z istnieniem kroniki miasta. Oba te aspekty historii Dobrodzienia zostały niedawno przywrócone społeczności. W owym pałacu świętowaliśmy wspólnie Dzień Animatora Kultury, jako że mijał właśnie 29 maja. W uroczystej kolacji wzięli udział goście, wszyscy pracownicy DOKiS oraz Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie, a także Burmistrz Dobrodzienia Andrzej Jasiński. Rozpoczęliśmy od występu zespołu mażoretek w pięknych kolorowych strojach. Staraliśmy się pokazać, jak świętujemy co roku oraz podkreślić fakt, że wspólne spotkanie potęguje świętowanie podnosząc je do rangi uroczystej kolacji. Pracownicy DOKiS otrzymali pamiątkowe życzenia połączone z nagrodą pieniężną (jak co roku), natomiast goście okolicznościowe dyplomy. Wieczór zakończył się wspólną zabawą taneczną.

Drugi i trzeci dzień wizyty studyjnej spędziliśmy w Popielowie. Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Turystyki gościło nas również kładąc nacisk na własny, lokalny rys dziedzictwa kulturowego. Z miasta stolarzy przyjechaliśmy do gminy wikliniarskiej oraz kroszonkarskiej. Rozpoczęliśmy od zwiedzenia izby śląskiej, która pokazała szeroką gamę cech wspólnych dla Śląska, ale również cechy właściwe danej społeczności lokalnej. Kolejno udaliśmy się do prywatnego muzeum kołodziejstwa, gdzie mogliśmy podziwiać jak samodzielnie można ocalić od zapomnienia dziedzictwo własnej rodziny. Tam też odbyliśmy warsztaty dotyczące wykorzystywania własnego dziedzictwa, a przede wszystkim umiejętności odkrywania go i uświadamiania sobie, co jest wartością danego miejsca. Również tam goście mieli okazję skosztować regionalnych śląskich potraw – kluski śląskie, modro kapusta oraz rolady, a na deser kołoc!

Po powrocie do Centrum czekała na nas już rękodzielniczka z grupy „Opolskie Dziołchy”, która poprowadziła warsztaty malowania porcelany tradycyjnym opolskim wzorem. Natomiast Dyrektor Piotr Szafrański jako rękodzielnik kroszonkarz poprowadził warsztaty kroszenia jajek tym samym opolskim wzorem.

Tak ubogaceni duchem i ciałem udaliśmy się do miejscowego tartaku prowadzonego pokoleniowo przez jedną rodzinę, która zapoznała nas z procesem obróbki drewna. Wieczorem natomiast czekała na nas biesiada z miejscowym zespołem regionalnym „Siołkowiczanki”. Dodatkową niespodzianką była demonstracja miejscowego zwyczaju karnawałowego – wodzenie niedźwiedzia. Do tego korowodu postaci potrzebni są aktorzy – tym razem w rolę poszczególnych postaci wcielili się zaproszeni animatorzy oraz mieszkańcy Popielowa! Zabawa była wspaniała ponieważ był z nami miś - niedźwiedź. W ten sposób wszyscy poznaliśmy zwyczaj, który w okolicach Dobrodzienia już zanikł. Wśród zaproszonych gości była również Wójt Popielowa oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej. Razem z zespołem zaproszonym jako niespodzianka o śląskiej nazwie „Dejcie pozór” poznawaliśmy tańce ludowe.

Trzeciego dnia wzięliśmy udział w grze terenowej – Popielów i jego historia – sprawdzając, co zapamiętaliśmy my, a co wiedzą mieszkańcy. Ta świetna forma pozwoliła na zmierzanie ku warsztatom podsumowującym wizytę studyjną, w której odwiedzili nas goście ze Słupska, Szprotawy, Wrocławia, Kłobucka, Choroszczy, Sokołów, Cieplic, Końskowoli, Łomianek oraz wszyscy pracownicy domów kultury w Dobrodzieniu i w Popielowie.

Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego z rysami indywidualnymi poszczególnych miejscowości jest obecne w przestrzeni obu Gmin, a zaproszeni animatorzy mogli zapoznać się z nim i zainspirować się do działań we własnych regionach!

Agnieszka Hurnik
Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu