Zaproś nas do siebie!

„Zaproś nas do siebie!” to całoroczny projekt szkoleniowy dedykowany zespołom domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski.

Projekt zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.