Zarządzanie zespołem [RELACJA ZE SZKOLENIA 21-23.09.2020]

Date of publication: 06.10.2020
Średni czas czytania 3 minutes
print

W dniach 21-23 września br., u progu astronomicznej jesieni, spotkaliśmy się w malowniczych Radziejowicach na zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury szkoleniu Zarządzanie zespołem w instytucjach kultury. Umiejętności liderskie.

Byliśmy bardzo różnorodną grupą! Wśród nas byli przedstawiciele różnych instytucji kultury – pracownicy  muzeów, domów kultury, bibliotek i teatrów rozsianych po całej niemal Polsce. I choć początkowo obawialiśmy się, że może to być szkolenie „tylko dla dyrektorów”, na szczęście takim nie było. W praktyce okazało się, że większość z nas kieruje mniejszymi i większymi zespołami lub projektami. Dla większości z nas główną motywacją do wzięcia udziału w szkoleniu były problemy w zarządzaniu w naszych instytucjach, chęć bycia skutecznym w kierowaniu zespołem oraz doskonalenie umiejętności komunikowania. Szkolenie w warunkach podwyższonego reżimu sanitarnego, dostosowane było do wszelkich ograniczeń i wymagań.

Przez trzy kolejne dni intensywne pracowaliśmy pod czujnym okiem wyjątkowej trenerki i psycholożki Moniki Klonowskiej, współpracującej z Narodowym Centrum Kultury i wieloma instytucjami kultury. Tematy, które kolejno z nami omawiała, oscylowały wokół strategii zarządzania w instytucjach kultury, stylach komunikowania i sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole. W trakcie zajęć praktycznych rozwijaliśmy umiejętności zarządzania ludźmi – skutecznego motywowania i delegowania zadań, a również odpowiedzialnego ich egzekwowania. Omawialiśmy bardzo trudne kwestie związane z dyskryminacją i mobbingiem oraz ich specyfiką w instytucjach kultury.

W trakcie szkolenia co chwilę utwierdzaliśmy się w przekonaniu, jak ważna jest dobra komunikacja w zespole! Wszystkie podejmowana na szkoleniu tematy, ale i „warsztatowy” model pracy, pokazały nam mocne i słabe strony naszego zarządzania, dały „dużo do myślenia” o nas samych. Szkolenie dało nam możliwość spojrzenia na siebie z zupełnie nowej perspektywy. Było szansą na zatrzymanie w biegu – pracowniczą „stop klatką”.

Myślę że szkolenie jest pozycją obowiązkową dla każdego, komu zależy na rozwoju instytucji kultury i pracujących w nim ludzi, dobrej komunikacji w zespole, skutecznym i odpowiedzialnym rozwiązywaniu konfliktów, a nie unikaniu ich lub „kulturalnym” zamiataniu pod dywan. Szkolenie dało nam możliwość sieciowania i wymiany doświadczeń, tworzenia dobrych praktyk. To było spotkanie ciekawych ludzi kultury w pięknym miejscu i we wspaniałej atmosferze. 

Dziękujemy!

Justyna Słomska-Nowak
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierwskiej-Prüfferowej w Toruniu