Wykład+warsztat z André Sauvage | "Kultura/Demokracja" | 16-17 grudnia 2016

Date of publication:
Średni czas czytania 5 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Nowy Teatr zapraszają na cykl "Kultura/Demokracja". Celem cyklu jest zainicjowanie krytycznej refleksji na temat uczestnictwa w kulturze poprzez dyskusje i warsztaty z doświadczonymi praktykami i teoretykami z zagranicy. Jednym z gości cyklu, w dniach 16-17 grudnia w Świetlicy Nowego Teatru w Warszawie, będzie francuski socjolog, profesor architektury – André Sauvage. W ramach spotkania odbędzie się wykład, a także warsztat połączony z dyskusją. Obie części spotkania będą tłumaczone.

Wstęp na wykład jest wolny i nieobjęty rejestracją. 

Aby wziąć udział w warsztacie (koszt: 50 zł), należy przesłać formularz zgłoszeniowy do 30 listopada. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykład+warsztat z André Sauvage | "Kultura/Demokracja" | 16-17 grudnia 2016
logo K/D

André Sauvage

Mieszkańcy: nowa siła dla zrównoważonego rozwoju


André Sauvage – francuski socjolog, profesor architektury w Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne (ENSAB), członek Instytutu Planowania i Urbanistyki, zaangażowany w projekt Le Blosne dans l’histoire zmierzający do kompleksowego opracowania historii dzielnicy Le Blosne w Rennes i realizujący społeczne działania z tym związane. Autor książki Rennes, Le Blosne: Du grand ensemble au vivre ensemble, poświęconej m.in. kolektywnej pamięci mieszkańców dzielnicy. Realizuje działania praktyczne włączające mieszkańców w planowanie przestrzenne i laboratoria miejskie związane z życiem społeczności na blokowiskach w Rennes.

http://blosne.rennes-blog.org/le-blosne-dans-lhistoire/

 

SPOTKANIE – WYKŁAD + DYSKUSJA

Termin: piątek, 16 grudnia, godz. 18:00

Miejsce: Świetlica Nowego Teatru, ul. Madalińskiego 10/16, Warszawa

Wstęp wolny

 

Przestrzeń miast jest efektem planowania centralnej lub lokalnej administracji, w ramach którego mieszkańcy są często pomijani, a uprzywilejowaną rolę odgrywa architekt-ekspert. Potrzeba wiele czasu, aby zmienić ten klasyczny model w sposób, który uwzględniałby także wiedzę i doświadczenie faktycznych użytkowników przestrzeni miejskiej.

Wykład poświęcony będzie metodom demokratyzacji procesu kształtowania współczesnych miast. Na przykładzie projektów realizowanych na wielokulturowych blokowiskach Rennes, André Sauvage pokaże, w jaki sposób doświadczenie mieszkańców może mieć istotny wpływ na planowanie przestrzenne. Ważnym aspektem tych projektów jest przejście od miasta wyobrażonego do miasta realnego: wspólne wyznaczenie celów, oparcie projektowania na dyskusji, włączenie mieszkańców w analizę przestrzeni już istniejącej. Pytanie o partycypację dotyczy tu również zaangażowania w ten proces polityków i architektów, redefinicji relacji władzy
i odpowiedzialności.

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie.


WARSZTAT

Termin: sobota, 17 grudnia, godz. 10.00-18.00

Miejsce: UWAGA: zmiana miejsca warsztatu:
Fundacja Jeden Maranów, ulica Miła 22, Warszawa

 

Warsztat będzie miał formę laboratorium badawczo-projektowego, które usytuowane będzie w przestrzeni miejskiej, w konkretnej lokalizacji w Warszawie. Uczestnicy warsztatu poznają proste metody, jak można dokonać wstępnego rozpoznania charakteru społecznego tego miejsca i sposobów jego użytkowania. Na podstawie zebranych informacji zaplanują wspólnie projekt odpowiadający specyfice analizowanej przestrzeni. Zrealizują też wspólnie interwencję miejską, pokazującą potencjał nawet niewielkich zmian
w rutynie codzienności.

Warsztat będzie tłumaczony na język polski.

 

REKRUTACJA NA WARSZTAT:

Obowiązuje rejestracja internetowa. Formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 30 listopada 2016 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji podamy jeszcze 1 grudnia 2016 roku.

Warunkiem udziału w warsztacie jest obecność na wykładzie z André Sauvage 16 grudnia o godz. 18:00.

Liczba miejsc: 20 osób.

Koszt: Organizatorzy dotują finansowo warsztat oraz zapewniają wyżywienie. Opłata wnoszona przez uczestnika to 50,00 PLN brutto.

Wpłaty: Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztacie, najpóźniej do dnia 7 grudnia 2016 roku.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001

Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Tytułem: Opłata za udział w warsztacie z André Sauvage