Skuteczna promocja projektów kulturalnych – współpraca instytucji kultury z mediami | 11.09.2017

Narodowe Centrum Kultury - Płocka 13, Warszawa, Narodowe Centrum Kultury
Thu 17 — Fri 25 August 2017 r.
Ticket price: 123 PLN

Zapraszamy do udziału w szkoleniu jednodniowym, które odbywa się w ramach cyklu poświęconemu promocji projektów kulturalnych.

W tym roku proponujemy Państwu udział w czterech szkoleniach dotyczących tematu promocji, ale w różnych jego aspektach:

 • 28 marca - Przegląd narzędzi internetowych
 • 24 kwietnia - Drukowane materiały informacyjne i reklamowe
 • 11 września - Współpraca instytucji kultury z mediami
 • 18 września - Wykorzystanie repozytoriów poprojektowych 

Szkolenia stanowią spójny cykl, jednak udział we wszystkich szkoleniach nie jest obligatoryjny - możliwe jest uczestnictwo w pojedynczych spotkaniach.

Rekrutacja na każde szkolenie prowadzona jest oddzielnie. 

Koszt każdego ze szkoleń w cyklu wynosi 100 zł netto + 23% VAT (brutto: 123,00 zł). 

 

Dla kogo jest to szkolenie:

 • pracownicy instytucji kultury
 • pracownicy wydziałów kultury i promocji jednostek samorządu terytorialnego
 • animatorzy kultury organizujący projekty kulturalne i społeczno-kulturalne oraz te z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej
 • pracownicy bądź członkowie organizacji pozarządowych mających w statucie uwzględnione cele i sposoby ich realizacji dotyczące działań kulturalnych bądź edukacji artystycznej

Cel szkolenia:

Szkolenie przekazuje wiedzę oraz umiejętności związane z celowym i precyzyjnym planowaniem działań promocyjnych. Ma za zadanie przybliżyć i usystematyzować wiedzę o: silnych mechanizmach komunikacyjnych, marketingu doznań i doświadczeń, oraz ważnych elementach skutecznych strategii promocyjnych.

Pozwala zapoznać się z inspirującymi przykładami, sposobami budowania narzędzi promocyjnych, PRowych i społecznościowych. Porusza kwestie emocji, doznań i doświadczeń w promocji. Uczy zasad budowania: aktywnej bazy mediów, kalendarza kultywacji relacji z dziennikarzami, konferencji, spotkania i komunikatu prasowego oraz innych materiałów dla dziennikarzy.

Kompetencje i umiejętności, które zdobędzie uczestnik szkolenia:

 • znajomość zasad budowania projektu kulturalnego opartego o silny mechanizm komunikacyjny
 • znajomość ważnych elementach skutecznych strategii promocyjnych (brief komunikacyjny, pozycjonowanie, itp.)
 • znajomość metod i zasady kultywacji relacji z dziennikarzami
 • umiejętność tworzenia aktywnej bazy mediów, kalendarza kultywacji relacji z dziennikarzami,  konferencji, spotkania i komunikatu prasowego oraz innych materiałów dla dziennikarzy

Metody i narzędzia:

Prezentacja multimedialna, Case study – studium przypadku, flipchart, praca w grupach, ćwiczenia indywidualne.

 

Termin: 11 września

Godziny: 09.00 - 17.30 

Miejsce szkolenia: siedziba Narodowego Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa

Prowadzący: Andrzej Smoliński

Ilość miejsc: 15 

Rekrutacja: kolejność zgłoszeń jest jedynym kryterium naboru. 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY, który dostępny będzie w dniach 17-24 sieprnia 2017 r. 

Osoby zakwalifikowane na szkolenie poinformujemy mailowo 25 sierpnia (piątek). 

Koszt

100,00 PLN + 23% VAT (brutto: 123,00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, zimnego przekąsek podczas zajęć, materiałów szkoleniowych

Wpłaty

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie do Państwa przesłane przez koordynatorkę szkolenia.

Kontakt: Anna Ładna, aladna@nck.pl, 22 2 100 132