Projektowanie oferty kulturalnej dla seniorów [SZKOLENIE STACJONARNE]

Date of publication: 07.11.2022
Średni czas czytania 4 minutes
print

TERMIN: 7-9 GRUDNIA 2022

Wszelkie badania i prognozy społeczne pokazują, że polskie społeczeństwo się starzeje. „Srebrne pokolenia” (czyli osób w wieku 60 lat i wyższym) zaczynają być coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej i stanowią ważny aspekt debaty o przyszłości. Nie sposób nie uwzględniać seniorów i seniorek w pracy tych z nas, którzy działają w obszarze kultury.

W ramach intensywnego warsztatu wspólnie zastanowimy się nad tym, jak projektować ofertę kulturalną dla osób w późnej dorosłości. Czy animacja kulturalna seniorek i seniorów rządzi się jakąś specyfiką? W jakich rolach najchętniej występują uczestnicząc w aktywnościach kulturalno-społecznych? Poznamy również najważniejsze motywacje i bariery związane z uczestnictwem w kulturze, a także wymienimy się doświadczeniami z zakresu promocji i komunikacji działań skierowanych do osób starszych.

 

Nasze spotkanie – porządkowanie i uzupełnianie wiedzy oraz informacji o dobrych praktykach – podsumujemy próbą zaprojektowania oferty naszej instytucji/inicjatywy skierowanej do osób starszych. Będziemy pracować z wykorzystaniem metodyki Design Thinking.

W trakcie całych warsztatów będziemy nie tylko dyskutować, ale przede wszystkim ćwiczyć. Pomogą nam w tym krótkie wprowadzenia oraz wykonywanie indywidualnie i grupowo różnorodnych zadań. Posłużymy się m.in. takimi formatami ćwiczeniowymi, jak „giełda projektów”, „world cafe”, „questy” i „szybkie randki”.

Poznajemy się! – sesja otwierająca trzydniowe spotkanie szkoleniowe w formie otwartej giełdy zrealizowanych lub realizowanych projektów skierowanych do / włączających osoby starsze.

Senior, czyli kto? – sesja porządkująca naszą wiedzę i stereotypy na temat osób starszych. Omówimy wewnętrzne zróżnicowanie tej grupy kategorialnej

O starości bez tabu – zgłębimy zjawisko „starości”, zarówno pod kątem biologicznym/demograficznym, jak i jako problem kulturowy, społeczny. Posłużymy się danymi socjologicznymi oraz różnorodnymi wynikami badań (w tym badań własnych prowadzącego).

Senior jako uczestnik życia kulturalnego –  porozmawiamy szerzej o uczestnictwie osób starszych w kulturze. Nazwiemy sobie formy uczestnictwa wychodząc z potrzeb i motywacji oraz charakterystyki tej grupy kategorialnej

Ważnym celem tej części warsztatu, oprócz omówienia najważniejszych motywacji i potrzeb będą także kwestie związane z poniższymi pojęciami:

--czym jest instytucja kultury społecznie użyteczna?

--czym tak naprawdę jest animacja środowisk senioralnych? (jakie są szanse, pułapki i zagrożenia?)

--jakie formy aktywności i uczestnictwa w kulturze znamy (akceptujemy), i w których z nich występują osoby starsze?

--w jakich rolach pojawiają się w naszym obiegu kulturowym osoby starsze? (odbiorca, uczestnik, współtwórca)?

--czym są działania międzygeneracyjne, i jaka jest ich wartość?

„Mówię: sprawdzam!”, czyli z czym wychodzimy ze szkolenia? Uczestnicy i uczestniczki warsztatu zostaną poproszeni o kompleksowe zaprojektowanie wydarzenia dla osób starszych