Prawo zamówień publicznych. SZKOLENIE ONLINE

e-kadrakultury.nck.pl
Wed 24 March 2021 r.   g. 09:00—13:30

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która wprowadza pewne rewolucyjne zasady do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Państwo jako podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – niezależnie kto w Waszym imieniu je przeprowadza – powinni mieć świadomość zmian. 

Do kogo skierowane jest szkolenie:
 • dyrektorów instytucji zainteresowanych zmianami w ustawie Prawo zamówień publicznych;
 • pracowników instytucji, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi.

Naszym celem szkoleniowym jest, aby każda z osób w nich biorących udział umiała odpowiedzieć na poniższe pytania:

  1. Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych – co pojawia się nowego?
  2. Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych – czy pojawiły się nowe obowiązki dla Zamawiających?
  3. Wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy – czyli kto i w jakim zakresie nie stosuje zamówień publicznych?
  4. Nowe zasady dokumentowania w postępowaniu po stronie Zamawiającego – czyli na co się przygotować?
  5. Tryby udzielania zamówień publicznych - rewolucja czy jednak brak zmian?
  6. Tryby negocjacyjne w nowej ustawie – jak się przygotować?
  7. Środki ochrony prawnej po nowelizacji – czyli jak możemy bronić Naszej racji.

W ramach szkolenia zapewniamy Państwu nie tylko eksperta prowadzącego szkolenie, ale również drugiego trenera, który będzie odpowiadał na Państwa pytania na czacie, gdzie będą mogli Państwo rozwiązać dodatkowe kwestie problemowe związane z zamówieniami publicznymi.

Po zakończonym szkoleniu dostaną Państwo także filmy instruktażowe, w jaki sposób poruszać się po nieodpłatnych platformach dedykowanych do procesu zamówień publicznych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.