Za nami pierwsze szkolenie o lokalnym dziedzictwie!

Date of publication: 02.08.2018
Średni czas czytania 2 minutes
print

Za nami pierwsze szkolenie z tworzenia oferty programowej w oparciu o lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne. 30 lipca pracownicy instytucji kultury i organizacji, animatorzy, edukatorzy spotkali się, aby nauczyć się jak znajdywać i identyfikować zasoby dziedzictwa kulturowego w swoim otoczeniu oraz w jaki sposób twórczo je wykorzystywać.

Za nami pierwsze szkolenie o lokalnym dziedzictwie!
Fot. https://librestock.com

Szkolenie prowadziły: Anna Czyżewska, Paulina Kobza (Narodowe Centrum Kultury), Anna Kozioł (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Katarzyna Sadowska-Mazur (NID), Aleksandra Chabiera (NID). Na rozgrzewkę uczestnicy musieli w kilku słowach opowiedzieć o sobie, a następnie spośród rozsypanych na stole zdjęć wybrać kartę, która według nich przedstawia dziedzictwo kulturowe. Gra ta miała na celu ukazanie, iż dziedzictwo kulturowe posiada wiele znaczeń, a jego interpretacja może być niezwykle różna i zależna od indywidualnej osoby.

Kolejnym etapem szkolenia było poszerzanie wiedzy na temat dziedzictwa. Dzięki wspaniałym prowadzącym uczestnicy mogli nabyć informacje o: dziedzictwie materialnym i niematerialnym, systemie i formach ochrony zabytków, wartości oraz społeczno-gospodarczym potencjale dziedzictwa. Uczestnicy aktywnie zadawali pytania oraz dzielilisię własną wiedzą w zakresie omawianych zagadnień.

Ostatnią częścią szkolenia były warsztaty z mapowania lokalnych zasobów dziedzictwa. Ich zadaniem było wprowadzenie do praktycznego działania na swoim obszarze zamieszkania oraz ukazanie, że przy odrobinie zaangażowania oraz kreatywności jesteśmy w stanie wykorzystać różnorodne formy dziedzictwa, a więc nie tylko te wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się na liście UNESCO, ale także produkty regionalne, tradycje oraz elementy krajobrazu kulturowego.

Szkolenie było czasem poszerzającym kontekst oraz inspirującym do dalszych działań w sferze kultury, ale także miejscem na zawarcie nowych znajomości oraz wymienę wiedzy i doświadczeń . Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prowadzącym za zaangażowanie!