Infrastruktura domów kultury. SZKOLENIE ONLINE

e-kadrakultury.nck.pl
Fri 19 November 2021 r.   g. 10:00—14:00

W jaki sposób ubiegać się o finansowanie działań infrastrukturalnych? Jak planować projekty i pisać wnioski o dofinansowanie działań infrastrukturalnych?

Szkolenie adresowane jest do osób, które:

 • pracują w ośrodkach kultury (podmioty uprawnione do udziału w konkursie „Infrastruktura domów kultury”),
 • posiadają niewielkie oraz średnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działania infrastrukturalne, a także tych, które dopiero zamierzają pisać swoje pierwsze wnioski.

Cele szkolenia:

 • poznanie programu „Infrastruktura domów kultury”,                                                       
 • zwiększenie umiejętności planowania projektów i pisania wniosków o dofinansowanie działań infrastrukturalnych,
 • przygotowanie do ubiegania się o środki w konkursie MKDNiS 2022,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.

Po zakończonym szkoleniu osoby uczestniczące:

 • będą znały podstawowe kryteria oceny wniosków w konkursach,
 • będą potrafiły ocenić wniosek o dofinansowanie projektu wg wskazanych kryteriów merytorycznych,
 • będą znały zasady wypełniania wniosków,
 • będą potrafiły wstępnie wypełnić formularz wniosku,
 • będą potrafiły wstępnie zaplanować preliminarz kosztów oraz harmonogram działań,
 • będą znały najpopularniejsze błędy popełniane przy wypełnianiu wniosków.

UWAGA:

Szkolenie nie jest adresowane do osób, które:

 • chcą zdobyć wiedzę na temat konkursu „Infrastruktura kultury”,
 • osób, które posiadają duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków.