Harmonogram szkoleń na 2024 rok

Date of publication: 23.01.2024
Średni czas czytania 3 minutes
print

Z przyjemnością ogłaszamy naszą nową ofertę szkoleń, które pomagają sprostać współczesnym wyzwaniom sektora. Zostały zaprojektowane specjalnie dla pracowników i pracowniczek instytucji kultury. Dzięki różnorodności tematów, nasze szkolenia są dostosowane do aktualnych trendów i potrzeb branżowych.

Harmonogram szkoleń

Po 20 latach prowadzenia programu szkoleniowego, mamy przekonanie, że inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników, przekłada się na rozwój całej instytucji. Podniesienie jakości zarządzania i promocji, poznawanie odbiorców działań, wdrażanie nowych trendów przyczynia się do efektywnego działania instytucji kultury w dłuższej perspektywie. Szkolenia pomagają dostosowywać działania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

W tym roku szkolenia podzielone są tematycznie, w formie stacjonarnej i online:

  • Szkolenia stacjonarne to kompleksowy działanie angażujące uczestników w interaktywne zajęcia, dyskusje, oraz praktyczne ćwiczenia. Podczas szkoleń  uczestnicy mają okazję do bezpośredniej interakcji z trenerem oraz innymi osobami z grupy. Sprzyja to wymianie doświadczeń, tworzeniu sieci kontaktów oraz rozwojowi umiejętności interpersonalnych.
  • Szkolenia online skupiają się na konkretnych zagadnieniach lub umiejętnościach. Skoncentrowane są na dostarczeniu określonych informacji lub rozwiązaniu danego problemu. Są bardziej elastyczne pod względem czasu i lokalizacji, co pozwala uczestnikom dostosować naukę do swojego harmonogramu zajęć. Podczas szkoleń online nie brakuje elementu sieciowania – włączone kamerki i rozmowy na czacie sprzyjają wymianie doświadczeń i większej efektywności.

Obie formy szkoleń mają swoje unikalne zalety i mogą być efektywne w zależności od celów, jakie chce się osiągnąć. Ostateczny wybór zależy od potrzeb, preferencji i dostępności uczestników.

Za udział w szkoleniach wystawiamy certyfikaty. Podczas szkoleń stacjonarnych uczestnicy dodatkowo otrzymują skrypt szkoleniowy zawierający podsumowanie najważniejszych treści omawianych na szkoleniu.

Dlaczego warto brać udział w szkoleniach?

  • Szkolenia dają pracownikom narzędzia, dzięki którym są gotowymi na wyzwania i zmiany, zwiększając ich wartość dla organizacji.
  • Pracownicy, posiadając nowe umiejętności, mogą lepiej realizować misję i wizję organizacji.
  • Zrozumienie nowych trendów i technologii umożliwi instytucji kultury skuteczniejsze reagowanie na zmieniające się potrzeby społeczności.
  • Umiejętność efektywnej promocji i komunikacji zwiększa zainteresowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej.
  • Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi instytucjami może prowadzić do tworzenia inspirujących projektów i partnerskich inicjatyw.
  • Szkolenia z zakresu design thinking, wideomarketingu czy wykorzystania sztucznej inteligencji stymulują kreatywność pracowników, co może prowadzić do powstania innowacyjnych projektów i działań.