Fundusze na kulturę. Szkolenie na start

Szkolenie online
Thu 20 — Fri 21 May 2021 r.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy na realizację projektów w obszarze kultury.

Koncepcja szkolenia zakłada szerokie podejście do tematu finansowania projektów kulturalnych. Zastosowany model uwzględnia zarówno wstęp do tematyki fundraisingu jak szczegółowe informacje dotyczące pozyskiwania środków na projekty kulturalne. W ramach szkolenia prezentowane będą dobre praktyki z obszaru kultury pozyskiwania środków, w tym przykłady prawdziwych projektów, które dostały dofinansowanie.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

 • osób, które posiadają niewielkie oraz średnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków, a także tych, które dopiero zamierzają pisać swoje pierwsze wnioski
 • osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy w instytucjach kultury;
 • menedżerów kultury, animatorów, edukatorów, którzy zajmują się pozyskiwaniem środków na realizację swoich projektów;
 • osób zarządzających instytucjami.

Cele szkolenia:

 • Poznanie przez uczestników źródeł finansowania projektów kulturalnych.
 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej metodologii pozyskiwania funduszy na kulturę.
 • Zapoznanie uczestników z podstawami myślenia projektowego.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu pisania projektów i wypełnienia wniosków w systemie EBOI.
 • Poznanie narzędzi fundraisingowych.
Ważne:

Szkolenie nie jest adresowane do osób, które:

 • chcą zdobyć wiedzę na temat konkursu „Infrastruktura kultury” / „Infrastruktura domów kultury”;
 • posiadają duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków.