Ekologia działań w instytucji kultury. SZKOLENIE ONLINE

e-kadrakultury.nck.pl
Mon 29 March 2021 r.   g. 09:00—13:30

Zapraszamy na szkolenie online, na którym dowiemy się jak stawać się instytucją kultury przyjazną środowisku oraz jak podnosić świadomość ekologiczną naszych odbiorców.

Nasz wpływ na otaczający świat przynosi coraz bardziej odczuwalne konsekwencje. Pojawia się pytanie, co można zrobić, aby te zmiany spowolnić? Czy instytucje kultury mogą mieć w tym udział? NATURAlnie! Zapraszamy zatem do obrania nowego, przyjaznego środowisku kursu, tym samym uzupełniając filozofię samej instytucji kultury o proekologiczne zarządzanie.

Dlaczego instytucje kultury powinny wejść na zieloną ścieżkę?

Nikt nie rodzi się z kompletem wiedzy dotyczącej prawidłowego segregowania śmieci, tego czym jest smog oraz jak ograniczać zużycie prądu. Lokalna instytucja kultury może stać się zatem tym jedynym miejscem, gdzie mieszkaniec mógłby nauczyć się dbać o środowisko, od juniora do seniora.

To także nasza wspólna odpowiedzialność, aby reagować na to co się dzieje tu i teraz, dając przestrzeń do rozmowy na kwestie dotyczące każdego z nas. Kultura i sztuka jest idealnym medium, aby opowiadać, inspirować i objaśniać wyzwania współczesnego świata. Korzystając z naszych umiejętności i zasobów możemy dostarczać narzędzia i wiedzę wzmacniającą postawy proekologiczne. Mamy ogromną moc.

Poszukamy wspólnie odpowiedzi na następujące pytania:
 1. Jak wdrażać ekologiczne rozwiązania w funkcjonowaniu i działaniach programowych oraz w sposobie promocji instytucji?
 2. Jakie realizować projekty, warsztaty czy spotkania, aby odbiorców zamienić w ekopasjonatów?
 3. Jakie są przykłady działań już podejmowanych przez instytucje kultury w Polsce i zagranicą?
 4. Gdzie szukać środków na ekologiczne działania i inwestycje?
 5. Gdzie szukać rzetelnych źródeł informujących o tematach związanych z ekologią?
Do kogo skierowany jest warsztat?

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów instytucji kultury, edukatorów i animatorów, kierowników działów i wszystkich, którzy widzą potrzebę działania na rzecz minimalizowania wpływu człowieka na środowisko.

Korzyści dla uczestników:
 • nabycie refleksji nt. roli instytucji kultury w czasie zmian klimatycznych;
 • inspiracja do działań edukacyjno-animacyjnych, a także programowych związanych z edukacją ekologiczną;
 • wiedza o podstawowych i możliwych działaniach gotowych do wdrożenia wśród pracowników instytucji;
 • dodatkowa korzyść – obniżenie zużycia mediów w instytucji;
 • wspólnie wypracowany zielony dekalog, czyli rekomendacje do wdrożenia w instytucji;
 • przekazanie spisu książek i filmów do pogłębiania wiedzy.