Dostępność działań edukacyjnych. SZKOLENIE ONLINE

e-kadrakultury.nck.pl
Thu 24 — Fri 25 June 2021 r.

Jak włączać osoby z niepełnosprawności w działania instytucji? Jak przygotować dostępne wydarzenie? Jak współpracować ze środowiskiem osób z niepełnoprawnościami? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, zapraszamy na szkolenie „Dostępność działań edukacyjnych w instytucji kultury”.

Szkolenie skierowane jest do animatorów, edukatorów, instruktorów, którzy odpowiadają za ofertę edukacyjną instytucji kultury.

Na szkoleniu omówimy:
  • projekty animacyjne włączające i angażujące osoby z niepełnosprawnościami, 
  • techniki włączania grup osób z niepełnosprawnościami,
  • sposoby na przygotowanie dostępnego wydarzenia,
  • dostępność architektoniczną przestrzeni edukacyjnych i wystawienniczych instytucji,
  • sposoby promocji działań wśród osób z niepełnosprawnościami, 
  • współpracę ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami, 
  • dobre praktyki działań edukacyjnych w instytucji kultury.