Diagnoza lokalna [kurs e-learningowy]

Zapraszamy do skorzystania z nowego kursu e-learningowego w programie szkoleniowym NCK.

Kurs skierowany jest przede wszystkim do pracowników instytucji kultury, w tym kadry zarządzającej, animatorów, edukatorów, ale także osób działających w sektorze kultury.

W jakim celu przeprowadzamy diagnozę lokalną? Jak zaplanować cały proces? Jak dobrać metody badawcze i zaangażować społeczność? Jak określić wnioski z diagnozy i opracować raport końcowy, który ułatwi skuteczne wdrażanie rekomendacji w codzienne działania?

Kurs obejmuje 3 moduły oraz test końcowy, a w nich:

 1. Diagnoza lokalna i jej elementy
 • Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia diagnozy lokalnej?
 • Co jest szczególnie ważne w trakcie procesu?
 • Jak uwzględnić działania partycypacyjne w diagnozie?
 1. Planowanie diagnozy lokalnej krok po kroku
 • Tworzenie zespołu i nawiązywanie partnerstw
 • Wyznaczanie problemu badawczego i pytań badawczych
 • Wybór źródeł informacji oraz narzędzi badawczych
 • Opracowanie wniosków i raportu końcowego
 1. Metody i narzędzia diagnozy lokalnej
 • Metody ilościowe i jakościowe
 • Metody warsztatowe
 • Mapowanie potrzeb

Podczas kursu:

 • zidentyfikujesz braki w wiedzy nt. potrzeb i oczekiwań Twojej społeczności lokalnej,
 • dowiesz się, jak krok po kroku przeprowadzić diagnozę we współpracy z partnerami i odbiorcami Twojej instytucji kultury,
 • nauczysz się, jak korzystać z danych zastanych, które dostarczą Ci nowych informacji bez konieczności przeprowadzania własnych badań na dany temat,
 • poznasz szeroki wachlarz narzędzi badawczych, dzięki czemu prawidłowo dostosujesz wybrane rozwiązania do specyfiki Twojej społeczności,
 • dowiesz się, do jakich celów możesz wykorzystać raport końcowy,
 • przekonasz się, jak ważne jest sumienne przygotowanie zespołu do przeprowadzenia diagnozy, aby jej wyniki przełożyły się na wypracowanie trafnych rozwiązań i wdrażanie zmian.