Budowanie partnerstw międzysektorowych w kontekście programów dotacyjnych "Niepodległa" i "Koalicje dla Niepodległej"

Europejskie Centrum Solidarności - plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności
Fri 18 — Wed 30 August 2017 r.
Budowanie partnerstw międzysektorowych w kontekście programów dotacyjnych "Niepodległa" i "Koalicje dla Niepodległej"
niep

Działania realizowane w partnerstwie z innymi instytucjami, organizacjami czy po prostu komercyjnymi firmami to duże wyzwanie. Pomyślna i efektywna współpraca zależy przede wszystkim od wzajemnego zrozumienia, poznania realiów i ram w których działają partnerskie podmioty, a także od sprawnej komunikacji. Sprzyjającą sposobnością do zawiązania partnerstwa może być wspólny udział w projekcie. 

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają do wzięcia udziału w konkursach dotacyjnych „Niepodległa” i „Koalicje dla Niepodległej”, które kładą duży nacisk na zawieranie partnerstw prowadzących do owocnej współpracy. 

Przed etapem ubiegania się o środki zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach podczas których przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące budowania i prowadzenia współpracy partnerskiej angażującej przedstawicieli różnych środowisk. Szkolenia organizowane są przez Biuro Programu "Niepodległa” we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, w ramach działań programu szkoleniowego Kadra Kultury.

Terminy warsztatów:

6.09.2017, 10:00-16:00 Muzeum Śląskie, Katowice

8.09.2017, 10:00-16:00 Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk

11.09.2017, 10:00-16:00 Dom Spotkań z Historią, Warszawa

Istnieje możliwość uczestniczenia tylko w jednym ze spotkań – program w każdym z miejsc jest tożsamy.

Dla kogo jest to szkolenie?

Pracownicy instytucji kultury i organizacji pozarządowych, animatorzy i edukatorzy, praktycy, członkowie partnerstw/grup/koalicji i wszyscy, którzy są zainteresowani nawiązaniem współpracy międzyinstytucjonalnej i międzysektorowej i przystąpieniem do programu „Koalicje dla Niepodległej”.

Cele szkolenia

Pogłębienie kompetencji niezbędnych do zbudowania partnerstwa międzysektorowego, a także usprawnienia/ukierunkowania już istniejących koalicji, w których uczestnicy oraz ich instytucje partycypują.

Szkolenie pozwoli na:

  • zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej zasad budowania koalicji ;
  • zdobycie umiejętności organizowania i prowadzenia współpracy partnerskiej angażującej podmioty z sektora publicznego, pozarządowego oraz biznesu;
  • wzmocnienie świadomości roli partnerstwa w działaniu i poznanie możliwości, jakie może dawać współpraca międzysektorowa.

Trener: Rafał Serafin

Rekrutacja:

Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić formularz rekrutacyjny, który dostępny będzie w dniach  21-30 sierpnia 2017 r. 

Formularz Katowice

Formularz Gdańsk

Formularz Warszawa 

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane na warsztaty poinformujemy za pomocą poczty elektronicznej do 1 września

Liczba miejsc (na każdym warsztacie): 20

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy warsztatu: Biuro Programu Niepodległa we współpracy z Narodowym Centrum Kultury

Dodatkowych informacji udziela: Aleksandra Tatarczuk, atatarczuk@niepodlegla.gov.pl, tel. 22 1822607

Biuro Programu Niepodległa jest państwową  instytucją kultury odpowiedzialną za koordynację obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Biuro realizuje swoje zadania zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.

Partnerzy: Dom Spotkań z Historią, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Śląskie