Analiza potrzeb lokalnych i jej wykorzystanie w działaniach instytucji kultury

Szkolenie online
Wed 3 — Thu 4 November 2021 r.

Instytucje kultury pełnią coraz ważniejsze role w lokalnym środowisku i realizują coraz bardziej różnorodne oraz złożone działania. Czy jednak znamy naszych odbiorców? Wiemy, kim są mieszkańcy najbliżej okolicy? Jakie mają potrzeby? Jak żyją? Jak spędzają czas wolny? Jakie potencjały w nich drzemią?

Bez realizacji diagnozy lokalnej trudno jest stworzyć ofertę dostosowaną do potrzeb społeczności i skuteczniej pozyskiwać nowych odbiorców. Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim pracowników instytucji kultury, którzy chcą zaplanować i/lub realizować analizę potrzeb lokalnych w swojej okolicy.

Podczas dwudniowego szkolenia poruszone zostaną takie tematy jak:

 • Czym jest analiza po i kiedy warto ją realizować?
 • Jakimi danymi dysponuje instytucja i w jaki sposób można je wykorzystać do pracy nad analizą?
 • Jak przebiega proces diagnostyczny od ustalenia problemów badawczych do opracowania raportu i wdrożenia rekomendacji?
 • Kiedy warto stosować metody jakościowe, kiedy ilościowe?
 • Kiedy warto pracować z badaczem zewnętrznym i w jaki sposób powinna przebiegać współpraca?
 • W jaki sposób lobbować za wdrażaniem opracowanych rekomendacji?

W ramach warsztatu uczestnicy i uczestniczki nauczą się m.in.:

 • korzystać z już dostępnych danych,
 • opracowywać samodzielnie proste narzędzia badawcze,
 • tworzyć mapy zasobów,
 • tworzyć segmentację mieszkańców oraz odbiorców oferty,
 • mapować liderów,
 • ewaluować efekty przeprowadzonej analizy.