XIII Ogólnopolska Giełda Projektów podczas Kongresu "animacja + przyszłość"!

Date of publication: 30.05.2023
Średni czas czytania 4 minutes
print

Najlepsze polskie projekty z obszaru animacji kultury, edukacji kulturalnej i twórczości artystycznej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań oraz technologii, w tym Internetu i narzędzi cyfrowych zaprezentujemy w dniach 6-8 listopada 2023 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie podczas XIII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Projekty zostaną wybrane w drodze otwartego naboru, który potrwa do 18 czerwca. W tym roku Giełda stanie się elementem ważnego, ogólnokrajowego wydarzenia branżowego  - Kongresu: Animacja +przyszłość. 

Kongres będzie spotkaniem instytucji kultury, aktywnie reagujących na dynamicznie zmieniające się otoczenia, m. in. poprzez wdrażanie zmian technologicznych i korzystanie z narzędzi cyfrowych. Będzie też miejscem dzielenia się dobrymi praktykami oraz inspiracjami. Poprzez prezentację różnorodnych projektów, pomysłów, metod pracy oraz wypracowane materiały eksperckie, warsztaty, prelekcje, dyskusje chcemy pokazać, jak ważne jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w erze cyfrowej.

Przedsięwzięcie ma na celu budowanie sieci nowocześnie działających instytucji kultury, wspieranie procesu przemyślanego działania w sektorze kultury oraz sprawczo działających zespołów. Kongres będzie też okazją do podsumowanie efektów realizowanego od 2021 roku programu Konwersja cyfrowa domów kultury.

Szczegóły naboru projektów na XIII OGP

Do 18 czerwca czekamy na projekty, którymi chcielibyście pochwalić się na podczas Kongresu w ramach XIII Ogólnpolskiej Giełdy Projektów.

Tematem tegorocznej Ogólnopolskiej Giełdy Projektów jest animacja kultury i edukacja kulturalna w kontekście przyszłości. Spośród nadesłanych przez Was zgłoszeń ekspercka komisja wybierze maksymalnie 12 projektów, które zostaną zaprezentowane na scenie głównej oraz 10 projektów do sesji posterowej. Obowiązkowe szkolenie z wystąpień publicznych dla autorów/ek zwycięskich projektów odbędzie się w dn. 18-20 września 2023 r. w Radziejowicach.

Konwersja cyfrowa domów kultury to przedsięwzięcie o charakterze systemowym, uruchomione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem projektu jest rozwój kompetencji instytucji kultury w zakresie projektowania działań z obszarów edukacji kulturalnej oraz animacji kultury z wykorzystaniem internetu i narzędzi ICT. Działania obejmują kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w niezbędny sprzęt IT i oprogramowanie.

W ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury w dwóch edycjach wsparcie uzyskało 259 instytucji kultury. 

Łączna kwota udzielonych grantów: ponad 35 mln zł.
Wartość projektu: ponad 42 mln zł.

Dofinansowanie projektu ze środków UE: ponad 39 mln zł

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury, organizowane we współpracy z lokalnymi partnerami, skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury.

Wydarzenie odbywa się co roku pod innym hasłem przewodnim. Kluczowym punktem programu jest prezentacja dobrych praktyk wybranych przez niezależny zespół merytoryczny.