Ogólnopolska Giełda Projektów we Wrocławiu

Wrcław, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 - Wrcław, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67
Mon 8 — Tue 9 December 2014 r.   g. 10:30
Ogólnopolska Giełda Projektów we Wrocławiu
Fot. Miasto Goryli

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury. Rozpoczynając od tego roku spotkanie, dotychczas organizowane w Warszawie, gościć będzie w stolicach kolejnych województw. Czwarta edycja odbędzie się już 8-9 grudnia 2014 roku we Wrocławiu pod hasłem „Animacja i historie”.

Głównym celem Giełdy jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce oraz dyskusja nad rolą i miejscem historii w działaniach animacyjnych.

Wśród tematów dyskusji, warsztatów oraz stolików tematycznych pojawią się takie zagadnienia jak: oral history, muzea domowe, archiwa cyfrowe, edukacja historyczna, projekty międzynarodowe, konserwacja fotografii, etyka działań, muzyka tradycyjna czy dziennikarstwo obywatelskie.

Kluczowym punktem programu będzie prezentacja dwudziestu dobrych praktyk z całej Polski wybranych przez niezależny zespół ekspercki. 

Podsumowaniem Giełdy, jak co roku, będzie publikacja z serii „Edukacja + Animacja”, poświęcona tematom poruszanym podczas wydarzenia oraz zawierająca opisy zaprezentowanych projektów. Publikacja będzie dostępna on-line na stronach Narodowego Centrum Kultury.

W tym roku Giełda, jest współorganizowana w partnerstwie z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016.

Giełda odbędzie się we Wrocławiu w dniach 8-9 grudnia 2014 roku w Teatrze Muzycznym Capitol.

PROGRAM GIEŁDY