Kronika zbrodni, 5 marca 1940 roku

Date of publication: 05.03.2018
Author: pamietamkatyn1940.pl
Średni czas czytania 2 minutes
print

Józef Stalin i towarzysze własnymi podpisami aprobują propozycję rozstrzelania polskich jeńców wojennych przedstawioną przez szefa NKWD Ławrentija Berię. Rusza sowiecka machina śmierci. W ciągu najbliższych miesięcy od strzału w tył głowy zginie blisko 22 000 uwięzionych Polaków.

Kronika zbrodni, 5 marca 1940 roku
Fot. CC BY-SA 3.0, Ławrentij Beria (z lewej) odpowiedzialny za Zbrodnię Katyńską i Wsiewołod Mierkułow (w głębi), bezpośrednio kierujący operacją mordowania Polaków.

Treść dokumentu:

„Nr P13/144
Towarzysz Beria
5 marca 1940

I. Przekazać NKWD ZSRR.

1) sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, wywiadowców, żandarmów, osadników i dozorców więziennych,

2) a także sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach zachodnich obwodów Ukrainy i Białorusi 11 000 osób – członków różnych kontrrewolucyjnych organizacji szpiegowskich i dywersyjnych, byłych obszarników i fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i zbiegów

– ROZPATRZYĆ W TRYBIE SPECJALNYM Z ZASTOSOWANIEM WOBEC NICH NAJWYŻSZEGO WYMIARU KARY – ROZSTRZELANIA.

II. Przekazać BEZ WZYWANIA ARESZTOWANYCH I BEZ AKTU OSKARŻENIA, (...)

III. ROZPATRZENIE SPRAW I POWZIĘCIE DECYZJI ZLECIĆ „TROJCE” W SKŁADZIE TOW. TOW. MIERKUŁOW, KOBUŁOW I BASZTAKOW (...)”

Wyciąg z protokołu nr 13 posiedzenia Biura Politycznego KC WKP(b) w dniu 5 marca 1940 roku.

 

Więcej na stronie społecznościowej projektu:

www.facebook.com/GuzikKatynski