WIELE ludzi czy WIELU ludzi?

WIELE ludzi czy WIELU ludzi?
il. Marcelina Jarnuszkiewicz

Zaimek liczebny (lub liczebnik nieokreślony – w zależności od przyjętej klasyfikacji) WIELE ma formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego. Z rzeczownikami męskoosobowymi łączy się męskoosobowa forma WIELU, a z rzeczownikami niemęskoosobowymi – niemęskoosobowa forma WIELE. Dlatego mówimy i piszemy: wielu panów – wiele pań, wielu sędziów – wiele sędzi (o samych kobietach sędziach), wielu sportowców i wielu posłów – wiele sportsmenek, wiele zawodniczek i wiele posłanek. Trudności zaczynają się wtedy, gdy chcemy użyć rzeczownika osobowego nieokreślającego płci. Pamiętajmy wówczas, że bierzemy pod uwagę rodzaj gramatyczny rzeczownika, a nie to, do kogo się ów rzeczownik odnosi. Poprawnie napiszemy więc o WIELU mieszkańcach (chociaż mieszkańcami mogą być i mężczyźni, i kobiety), bo rzeczownik MIESZKANIEC ma rodzaj męskoosobowy. Poprawnie powiemy i napiszemy WIELE OSÓB (nawet gdy owymi osobami są sami mężczyźni), bo rzeczownik OSOBA ma rodzaj niemęskoosobowy. Wyjątek stanowi rzeczownik CZŁOWIEK – a raczej jego forma mnoga LUDZIE. Z wyrazem LUDZIE można połączyć zarówno formę WIELU, jak i formę WIELE. Poprawnie zatem zarówno WIELU LUDZI, jak i WIELE LUDZI. Mimo że obie formy są poprawne, jest między nimi maleńka, ale istotna różnica semantyczno-uzualna: połączenia WIELU LUDZI używa się wtedy, gdy chce się zwrócić uwagę na podmiotowość człowieka, natomiast połączenie WIELE LUDZI nasuwa skojarzenia z nieokreślonym tłumem, masą ludzką, np. Wielu ludzi zaprotestowało przeciwko odwołaniu dyrektora parku; Spodziewano się, że wiele ludzi pojawi się na szlakach po otwarciu parków, ale nie przypuszczano, że będą to takie tłumy.

Źródło:

[NSPP; WSPP; JPPPAM, 176-178]