WENECJA PÓŁNOCY
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
To oczywiście nie nazwa własna, tylko przenośne – i jakże poetyckie! – określenie odnoszone do kilku miast w Europie. Oba człony tego określenia piszemy wielkimi literami: Wenecja Północy. Wyraz Wenecja zapisujemy wielkimi literami, dlatego że jest to ‐ co prawda trochę niestandardowe ‐ użycie nazwy własnej. Północ w tej peryfrazie zapiszemy również wielką literą, dlatego że rzeczownik Północ nie oznacza tu północnej części Europy czy kuli ziemskiej, lecz jest tradycyjną nazwą regionu
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; SPcWO; Baza CKS]