W TYM SĘK
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Znaczenie ‘o to chodzi; na tym polega trudność’ najwygodniej przedstawia się za pomocą frazeologizmów, których mamy do wyboru, do koloru: W TYM RZECZ, dosłowne tłumaczenie z niemieckiego TU LEŻY / JEST PIES POGRZEBANY (niem. Hier liegt der Hund begraben – źródłem tego niemieckiego związku frazeologicznego (funkcjonującego także w obocznej postaci: Da liegt...) jest napis na zabytkowym, XVII-wiecznym psim grobowcu w Winterstein w Turyngii), a nawet dawne powiedzenia, zapożyczone od starożytnych Rzymian: HIC IACET LEPUS (dosłownie: Tu leży zając – zwrot „Hic iacet...” był początkiem inskrypcji nagrobnych) czy HIC HAERET AQUA (dosłownie: Tu zatrzymała się woda), wreszcie rodzime, tytułowe W TYM SĘK. A dlaczego sęk? Weźmy się za rąbanie drew na opał i spróbujmy porąbać siekierą sękaty pieniek, a zrozumiemy dlaczego.
Źródło: [USJP; NSPP; EM PWN; SSł, 782; SWO Kop, 210]