Zapisujemy poprawnie łącznie, jako dwa wyrazy: W TRYMIGA lub rozdzielnie, jako trzy wyrazy: W TRY MIGA, wymawiamy zawsze z akcentem na ostatniej sylabie [w try-mi-GA]. To potoczne wyrażenie oznaczające ‘bardzo szybko; błyskawicznie; natychmiast; w tej chwili’ zapożyczyliśmy z języka rosyjskiego. W rosyjskim słowo миг ma podobne znaczenie jak w polskim, a więc ‘mgnienie; chwila, moment’ – в три мигa [w tri miga] to dosłownie „w trzy migi”. W polszczyźnie słowo mig zachowało się w wyrażeniach W MIG i MIGIEM, mających w zasadzie to samo znaczenie ‘bardzo szybko; błyskawicznie’. Rosyjskie в три мигa przeszło do polszczyzny, stając się potocznym W TRYMIGA. W rosyjskim natomiast jego miejsce zajęło – być może przekształcone pod wpływem polskiego W MIG / MIGIEM – „jeszcze szybsze” wyrażenie в oдин миг [w odin mig], czyli dosłownie „w jeden mig”.
Źródło: [SO PWN; USJP; SJP PWN; PJ PWN; WSRP; ISRP; SRP]