Oba te zapisy są poprawne, ale każdy z nich oznacza co innego.

Rozdzielnie pisane W PRZÓD to dwuwyrazowe wyrażenie przyimkowe oznaczające kierunek, które zazwyczaj można bez uszczerbku dla sensu i poprawności zdania zastąpić innym wyrażeniem przyimkowym DO PRZODU. Poprawnie napiszemy zatem: Proszę wyciągnąć ręce w przód / wyciągnąć ręce do przodu; Teraz krok w tył, a potem dwa kroki w przód / dwa kroki do przodu; pochylić się w przód / pochylić się do przodu.

Łącznie pisane WPRZÓD to zrost powstały od opisanego wyżej wyrażenia przyimkowego, oznaczający ‘uprzednio, wcześniej, przedtem, najpierw’. Poprawnie zapiszemy: Zanim umrę, chcę wprzód poznać całą prawdę; Należy wprzód wykonać rysunek, następnie zaś przenieść go na tabliczkę metalową; „wiedziały one o wszystkim wprzód nim ktokolwiek inny” [Orzeszkowa]. Tak zapisywane i tak pojmowane WPRZÓD jest już nieco przestarzałe i dlatego też rzadko używane.

Źródło:

[SO PWN; SJP PWN; SJP Dor]