W KAŻDYM RAZIE albo BĄDŹ CO BĄDŹ

Są dwa różne frazeologizmy mające znaczenie ‘mimo wszystko’: W KAŻDYM RAZIE oraz BĄDŹ CO BĄDŹ. Nie należy łączyć ‑ czyli kontaminować ‑ tych frazeologizmów i tworzyć długiej, błędnej konstrukcji: *w każdym bądź razie. Taka kontaminacja jest błędem językowym. Poprawnie tylko: w każdym razie..., bądź co bądź... albo: tak czy owak..., tak czy inaczej...
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]