W CZWARTEK czy WE CZWARTEK?

Nie mamy wątpliwości, że poprawnie mówimy tylko W PONIEDZIAŁEK i W PIĄTEK (a nie „we poniedziałek” ani „we piątek”), ale jeśli chodzi o pozostałe dni tygodnia pracy, to już nie zawsze jest to oczywiste… Jak jest poprawnie: w wtorek czy we wtorek, w środę czy we środę, w czwartek czy we czwartek? Poprawnie mówimy i piszemy: w poniedziałek, WE WTOREK, W ŚRODĘ lub WE ŚRODĘ (oba połączenia są równie poprawne), W CZWARTEK lub WE CZWARTEK (oba połączenia są równie poprawne), w piątek, w sobotę, w niedzielę. Przed słowem WTOREK musimy użyć rozszerzonej wersji przyimka W, czyli formy WE, dlatego że rozszerzonej wersji przyimka używamy zawsze w połączeniu z wyrazami zaczynającymi się od spółgłoski [w] lub [f], po której następuje inna spółgłoska lub grupa spółgłosek. Z czego zatem wynika oboczność form: W ŚRODĘ i WE ŚRODĘ, W CZWARTEK i WE CZWARTEK, skoro ani ŚRODA, ani CZWARTEK nie zaczynają od [w] ani [f]? Otóż przed niektórymi wyrazami zaczynającymi się od innych zbitek spółgłoskowych zwyczajowo używa się formy WE, choć system językowy tego nie wymaga (systemowa jest w takich wypadkach forma W). Połączenia WE ŚRODĘ i WE CZWARTEK są więc usankcjonowane tradycją językową.

Źródło:

[NSPP; WSPP; Baza CKS]