W jednym ze znaczeń RACJA i SŁUSZNOŚĆ to synonimy: można MIEĆ RACJĘ i można MIEĆ SŁUSZNOŚĆ – i oba te połączenia mają takie samo znaczenie i są tak samo poprawne. Nie można natomiast mieć „słusznej racji” – takie połączenie to pleonazm, czyli niepoprawne wyrażenie, w którym część podrzędna gramatycznie zawiera elementy treściowe występujące w wyrazie nadrzędnym, innymi słowy: wyrażenie składające się z wyrazów znaczących to samo lub prawie to samo. Ale, ale... Możne jednak powstać kontekst, w którym połączenie „słuszna racja” nie będzie błędem językowym. Wiecie kiedy? Potraficie podać przykład zdania z poprawnie użytym połączeniem „słuszna racja”?
Źródło: [NSPP; WSPP; D Kult. II, 264; U Pol. (1), 37, 39; SWK, 301; Baza CKS]