Chyba nie ma w Polsce takiego językoznawcy normatywisty, który nie byłby nigdy zmuszony wypowiedzieć się na temat formy biernika rzeczownika PILOT. I jak to zwykle bywa, ile osób, tyle zdań. Zwolenników frazy „Podaj mi pilota” i propagatorów konstrukcji „Podaj mi pilot” jest mniej więcej tyle samo, a słowniki wierni odzwierciedlają ten stan rzeczy. Na nasz użytek wystarczy przyjąć, że oba sformułowania są poprawne: za biernikiem równym mianownikowi przemawia kryterium systemowe, a za biernikiem równym dopełniaczowi – kryterium uzualne, wsparte dodatkowo istnieniem licznych wyjątków od reguły tworzenia biernika rzeczowników męskich żywotnych i nieżywotnych. Warto pamiętać, że PILOT to ‘urządzenie zdalnego sterowania’, więc połączenie „pilot zdalnego sterowania” jest pleonazmem. Poprawnie albo urządzenie zdalnego sterowania, albo – po prostu – pilot.
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP; PJ PWN – PpP, 165-166]