Spójnik ORAZ – podobnie jak spójnik i – jest spójnikiem łącznym i jako taki nie powinien być poprzedzany przecinkiem. Nieuzasadnione i niepotrzebne umieszczanie przecinka przed spójnikiem ORAZ spotykamy przede wszystkim w tłumaczeniach z języka angielskiego, kiedy ORAZ jest wybierane jako polski odpowiednik angielskiego and poprzedzonego przecinkiem. Tłumacząc tekst, nie musimy jednak wiernie kopiować interpunkcji. Wewnątrzzdaniowa interpunkcja w polskim tłumaczeniu nie musi, a czasem nawet nie może pokrywać się z wewnątrzzdaniową interpunkcją w tekście oryginalnym. Tłumacząc angielskie zdanie „This chapter describes the physical environment of the planned construction area, and the social and economic conditions of the region”, nie powinniśmy pisać zatem „Ten rozdział opisuje fizyczne otoczenie obszaru planowanej budowy, oraz społeczne i ekonomiczne warunki regionu”, tylko: W tym rozdziale opisane / przedstawione zostaną warunki środowiskowe obszaru planowanej budowy oraz społeczne i ekonomiczne uwarunkowania regionu.
Jeśli bardzo zależy nam na przecinku, zrezygnujmy ze spójnika ORAZ i wykorzystajmy przecinkolubny wskaźnik zespolenia A TAKŻE, np. W tym rozdziale przedstawione zostaną warunki środowiskowe obszaru planowanej budowy, a także społeczne i ekonomiczne uwarunkowania regionu. Połączenie A TAKŻE warto również wykorzystać wtedy, gdy ORAZ miałoby wypaść po zdaniu wtrąconym, np. zamiast (poprawnego, ale gorszego stylistycznie): „Zalecamy sprawdzenie w obecności dotychczasowych lokatorów, czy w mieszkaniu nie powstały szkody z winy najemców, oraz podpisanie protokołu zdania lokalu”, lepiej: Zalecamy sprawdzenie w obecności dotychczasowych lokatorów, czy w mieszkaniu nie powstały szkody z winy najemców, a także podpisanie protokołu zdania lokalu.

 

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; Baza CKS]