MIEĆ NA IMIĘ – NAZYWAĆ SIĘ...

Kiedy pytamy o imię albo podajemy imię swoje lub czyjeś, stosujemy konstrukcję ‘mieć na imię’, np. Jak on ma właściwie na imię? Ich córeczka ma na imię Klementyna; Mam na imię Stefan. Jednak kiedy pytamy o nazwisko, nie możemy zastosować tej konstrukcji – zdania typu „jak pan ma na nazwisko?” „mam na nazwisko Kowalski” są niepoprawne. Poprawnie pytamy: Jak się pan nazywa? lub – stosując starszy, elegancki zwrot – Jak pana godność? Jak pańska godność? A odpowiadamy po prostu: Moje nazwisko: Kowalski.
Źródło: [NSPP; WSPP]