MĄTWA i MĄTEW
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Obie formy są poprawne, ale każda z nich co innego znaczy i każda ma ustaloną, niezmienną postać. MĄTWA (nie „mątew”) to stworzonko – morski głowonóg o obłym wydłużonym ciele i dziesięciorgu ramion. MĄTEW (nie: „mątwa”), zdrobniale MĄTEWKA, to przyrząd kuchenny – drewniane mieszadło o długim trzonku zakończonym drewnianą gwiazdką lub rozetką. MĄTWI (nie „mątwy”) używamy do rozbełtywania jajek, MĄTWIĄ (nie „mątwą”) mieszamy ciasto na naleśniki, krochmal albo zsiadłe mleko, dlatego też jedną lub dwie MĄTWIE (nie „mątwy”) dobrze mieć w podręcznej szufladzie. To właśnie od rozmącania, czyli MĄCENIA, wzięła swoją nazwę MĄTEW. Natomiast MĄTWA – zwierzątko – uzyskała taką nazwę w polszczyźnie przez przekształcenie słowa MĄTEW i skojarzenie kształtu stworzonka z kształtem mieszadełka: długie ciało MĄTWY zwieńczone majtającym się dziesięciorgiem ramion przypominało polskim przyrodnikom długi trzonek MĄTWI zakończony wieloramienną gwiazdką.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; NSPP; WSPP; ESJP, II, 158]