Kupując owoce i warzywa na targu, możemy przeprowadzić całkiem ciekawe badania językowe. Możemy na przykład prześledzić zwyczaje ortograficzne sprzedawców, podpisujących swoje artykuły. I tak, na przykład, odnotujemy, że nazwa jednej z odmian jabłek doczekała się niezwykle pomysłowych wersji graficznych: champion i championy, chąpion i chąpiony, czampion i czempiony, czempion i czempiony, czępion i czępiony, szempion i szempiony, szampion i szampiony… Wydawałoby się, że właściwa i poprawna jest pierwsza wersja, a tymczasem wcale tak nie jest. Wprawdzie CHAMPION i CZEMPION to formy poprawne, ale nie odnoszą się one do odmiany jabłek, tylko oznaczają mistrza lub zwycięzcę, lub tytuł przysługujący zwycięzcy. Jeśli zaś chodzi o odmianę jabłek, to właściwą postacią nazwy jest SZAMPION.  
W polszczyźnie słowo SZAMPION jako nazwa odmiany jabłek jest zapożyczeniem czeskim. W języku czeskim nazwa šampion została nadana odmianie jabłoni przez hodowcę i sadownika Ottona Loudę, który w 1970 roku wyselekcjonował ten kultywar, krzyżując pomarańczową koksę ze złotym deliciusem. Nazwa została przyjęta w polszczyźnie bez większych zmian, jedynie z dostosowaniem zapisu (dwuznak sz zamiast czeskiego š).  
SZAMPIONY to jesienne jabłka, trzeba więc będzie na nie jeszcze trochę poczekać, delektując się owocami letnich odmian jabłoni. Ciekawe, jakie lubicie najbardziej? 

Źródło:

[SO PWN; SJP PWN; SJP Dor; M. Kantorowicz-Bąk, Jabłoń w każdym ogrodzie]