to nie jest „takie ładniejsze jednakże”, tylko „takie bardzo stare jednakże”. JEDNAKŻE to wzmocnione JEDNAK - partykuła lub spójnik wprowadzający zdanie przeciwstawne. JEDNAKOWOŻ to wzmocnione i archaiczne JEDNAKŻE, odpowiednie wyłącznie w tekstach archaizowanych. Neutralne stylistycznie, poprawne w każdym tekście i zawsze na miejscu jest proste i nienapuszone JEDNAK. Książkowym, oficjalnym JEDNAKŻE powinniśmy posługiwać się już ostrożnie i z wyczuciem: przeznaczone jest do użycia w starannych, oficjalnych tekstach pisanych, artykułach naukowych, esejach. JEDNAKOWOŻ to wyraz zarezerwowany dla literatury – pozostawmy go więc w jej rękach.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]