Kiedy JE, a kiedy ICH w bierniku liczby mnogiej? To proste: formy zaimkowej ICH używamy wtedy, gdy zastępuje ona rzeczownik rodzaju męskoosobowego (a więc taki, jak chłopcy, mężczyźni, studenci, hydraulicy itp.) lub odnosi się do męskoosobowego podmiotu szeregowego (określającego grupę z co najmniej jedną osobą płci męskiej) lub tzw. podmiotu niejednorodnego. We wszystkich pozostałych wypadkach – używamy formy JE. Poprawnie zatem powiemy i napiszemy: Dzieci idą same od lasu, zawołaj je! (nie: ich, nawet gdyby w rzeczywistości byli to sami chłopcy), ale: Jaś i Małgosia idą sami do lasu, zawołaj ich! (bo Jaś to imię męskie, czyli Jaś i Małgosia to męskoosobowy podmiot szeregowy); W budynku są jeszcze pies i kot, trzeba je uratować! (nie: ich, bo i pies, i kot to rzeczowniki niemęskoosobowe), ale: W budynku są jeszcze kobieta i pies, trzeba ich uratować! (bo rzeczownik żeński + nazwa zwierzęcia w r. męskim to tzw. podmiot niejednorodny).
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN]