Zanim HISTERIA stała się określeniem przesadnej reakcji uczuciowej czy emocjonalnej, a także niezdrowej atmosfery powszechnego podniecenia i towarzyszącej mu niepewności, była nazwą choroby nerwowej (do dziś zresztą słowo to funkcjonuje również jako nazwa pewnej postaci nerwicy).  
Nazwa pochodzi od łacińskiego przymiotnika hysterica o znaczeniu ‘mająca chorą macicę’, od greckiego hystera ‘macica’. Co ma wspólnego macica z nadmiernym podnieceniem? Otóż w XVIII w. i na początku XIX w. HISTERIA uważana była za chorobę typowo kobiecą, a jej przyczyn upatrywano w schorzeniach lub dysfunkcjach macicy.

Źródło:

[SJP PWN; SJP Dor; USJP; SWO PWN; ESJP, I, 528]