Określenie HIPONIM oznacza wyraz, którego znaczenie jest węższe i podrzędne w stosunku do znaczenia innego wyrazu (z greckiego hypó ‘pod’ + onōma 'imię’). HIPONIM wyznacza się zawsze w stosunku do innego słowa: np. nazwa FOKSTERIER to hiponim w stosunku do wyrazu TERIER, zaś TERIER to hiponim wyrazu PIES; słowo BEZTROSKA to hiponim wyrazu RADOŚĆ, a RADOŚĆ to hiponim takich słów, jak NASTRÓJ lub UCZUCIE.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; SWO PWN]