Takie połączenie może być akceptowane tylko jako żart językowy. ALBOWIEM ma takie samo znaczenie jak GDYŻ, jest jednak silnie nacechowane stylistycznie – jest to wyraz podniosły. Wszelkie połączenia spójników o takim samym znaczeniu, takie jak „gdyż ponieważ”, „gdyż albowiem” czy – jakże częste! – „dlatego bo” są rażącymi błędami. W zupełności wystarcza użycie jednego spójnika: PONIEWAŻ albo GDYŻ (uwaga! to wyraz książkowy, nie zawsze pasuje do wypowiedzi), albo – w tekstach podniosłych, modlitwach – ALBOWIEM. Można również użyć najzwyklejszego BO albo zawsze odpowiedniego, neutralnego spójnika zespolonego DLATEGO ŻE.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]