A CIOTKA IDALIA JEŚĆ KURKOM SYPIE...

Dlaczego w piosence Kazika ciotka sypie kurom jeść, a nie jedzenie? Czy to poprawne sformułowanie? Czy można użyć czasownika w bezokoliczniku zamiast rzeczownika? W tym wypadku można. Czasownik ‘jeść’ wytworzył formę, która wygląda tak samo jak bezokolicznik ‘jeść’, ale zachowuje się w zdaniach jak rzeczownik. Obok odmieniającego się przez osoby i czasy czasownika ‘jeść’ powstał nieodmienny wyraz ‘jeść’ mający znaczenie ‘coś do jedzenia; jedzenie’, występujący w zasadzie tylko w języku potocznym i pojawiający się w wypowiedzeniach po różnych czasownikach, np. – tak jak w zdaniu z piosenki – A ciotka Idalia jeść kurkom sypie... Albo: Niosła im jeść do ogrodu; Mamo, daj mi jeść, bom głodny!
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]