Skąd się wzięło słowo KLAWO? Są dwie hipotezy tłumaczące genezę tego wiekowego potocyzmu: KLAWY mógł przedostać się do polszczyzny przywieziony z południa przez Cyganów. W słowackim klavy ma zupełnie inne znaczenie niż w polskim (oznacza ‘drętwy, niezgrabny, nieruchawy’), być może zatem słowo to było pierwotnie używane z przekąsem, ironią czy drwiną, które z czasem przestały być czytelne, a samo określenie tak się spodobało, że kilkadziesiąt lat temu językoznawcy przestrzegali przed nim rozhulane społeczeństwo. Inna teoria wywodzi przymiotnik KLAWY z rodzimych gwar, w których do dziś występuje słowo KLAWNY (lub KLEWNY) o znaczeniu ‘dobry, odpowiedni’.
Źródło: [SJP PWN; USJP; SJP Dor; ESJP, I, 690, 712]